φωτοβολταϊκά, photovoltaics, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, generating sets, ανεμογεννήτριες , diesel generators, , energy applications, diesel applications, power applications GREECE, κινητήρες πετρελαίου
φωτοβολταϊκά, photovoltaics, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, generating sets, ανεμογεννήτριες , diesel generators, , energy applications, diesel applications, power applications GREECE, κινητήρες πετρελαίουφωτοβολταϊκά, photovoltaics, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, generating sets, ανεμογεννήτριες , diesel generators, , energy applications, diesel applications, power applications GREECE, κινητήρες πετρελαίουφωτοβολταϊκά, photovoltaics, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, generating sets, ανεμογεννήτριες , diesel generators, , energy applications, diesel applications, power applications GREECE, κινητήρες πετρελαίουφωτοβολταϊκά, photovoltaics, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, generating sets, ανεμογεννήτριες , diesel generators, , energy applications, diesel applications, power applications GREECE, κινητήρες πετρελαίουφωτοβολταϊκά, photovoltaics, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, generating sets, ανεμογεννήτριες , diesel generators, , energy applications, diesel applications, power applications GREECE, κινητήρες πετρελαίουφωτοβολταϊκά, photovoltaics, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, generating sets, ανεμογεννήτριες , diesel generators, , energy applications, diesel applications, power applications GREECE, κινητήρες πετρελαίου
φωτοβολταϊκά, photovoltaics, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, generating sets, ανεμογεννήτριες , diesel generators, , energy applications, diesel applications, power applications GREECE, κινητήρες πετρελαίου
φωτοβολταϊκά, photovoltaics, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, generating sets, ανεμογεννήτριες , diesel generators, , energy applications, diesel applications, power applications GREECE, κινητήρες πετρελαίου
φωτοβολταϊκά, photovoltaics, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, generating sets, ανεμογεννήτριες , diesel generators, , energy applications, diesel applications, power applications GREECE, κινητήρες πετρελαίου

Grid connected Systems: Your brightest investment 

Looking for an investment opportunity:

 • that has a high return on invested capital?
 • that has minimum maintenance costs?
 • that has virtually no labour costs?
 • that has a guaranteed rate of return?
 • that will continue to return earning for decades?

INVEST IN THE GREEK SUNSHINE

Install a photovoltaics system. The facts:

 • the sun in Greece annually radiates an average of 1700kWh per m².
 • the price per kWh is guaranteed by legislation. Depending on the size of the installation and its geographical location, the public power corporation (DEI) pays 0,40 € to 0,50 € per kWh.
 • Income is guaranteed by law for 20 years.
 • Up to 60% of the investment can be financed from subsidies.
 • Manufacturers guarantee the efficiency of their photovoltaic panels for 20 years.

LET US SECURE YOUR INCOME

 • by designing a highly efficient system tailored to your particular installation.
 • by eliminating bureaucracy for you. We will undertake on your behalf, the issue of licenses, permits and the connection to the grid.
 • by having our associate architects provide building intergraded solution designs.
 • by installing the most reliable and widely accepted photovoltaic panels and components.
 • by providing such options as remote monitoring, the peak performance of your system is ensured.
 • by ensuring the best after sales service and providing technical support on a 24x7 basis.

These are the foundations that we have been building our reputation on since 1980.

We have worked together to achieve mutual trust.

If you require further information or a quotation pertaining to grid connected systems, please «click» here.


Copyright © Α. Τζώρτζη AEBE