φωτοβολταϊκά, photovoltaics, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, generating sets, ανεμογεννήτριες , diesel generators, , energy applications, diesel applications, power applications GREECE, κινητήρες πετρελαίου
φωτοβολταϊκά, photovoltaics, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, generating sets, ανεμογεννήτριες , diesel generators, , energy applications, diesel applications, power applications GREECE, κινητήρες πετρελαίουφωτοβολταϊκά, photovoltaics, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, generating sets, ανεμογεννήτριες , diesel generators, , energy applications, diesel applications, power applications GREECE, κινητήρες πετρελαίουφωτοβολταϊκά, photovoltaics, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, generating sets, ανεμογεννήτριες , diesel generators, , energy applications, diesel applications, power applications GREECE, κινητήρες πετρελαίουφωτοβολταϊκά, photovoltaics, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, generating sets, ανεμογεννήτριες , diesel generators, , energy applications, diesel applications, power applications GREECE, κινητήρες πετρελαίουφωτοβολταϊκά, photovoltaics, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, generating sets, ανεμογεννήτριες , diesel generators, , energy applications, diesel applications, power applications GREECE, κινητήρες πετρελαίουφωτοβολταϊκά, photovoltaics, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, generating sets, ανεμογεννήτριες , diesel generators, , energy applications, diesel applications, power applications GREECE, κινητήρες πετρελαίου
φωτοβολταϊκά, photovoltaics, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, generating sets, ανεμογεννήτριες , diesel generators, , energy applications, diesel applications, power applications GREECE, κινητήρες πετρελαίου
Annual service and maintenance contracts

In 1990 we were the first company in our sector in Greece to introduce annual service contracts. The purpose of these agreements is to relieve the customer from the responsibility and burden of maintenance. These contracts make provision for the regular monitoring and servicing of equipment in accordance with the manufacturers’ instructions.

To the quality of services provided under the annual service and maintenance contracts is ISO 9001 assured.


FAQ

Why should I purchase an annual maintenance and service contract?

1. To ensure regular and preventive maintenance of the generating sets

Because the generator you purchased has a diesel engine, an alternator and a control panel, regular maintenance in accordance with the manufacturers’ instructions is required to ensure the reliability and long life of the unit. Regular maintenance is imperative in ensuring the generator will work when most required. The annual maintenance and service contract makes provision for quarterly visits.

2. To ensure that only genuine parts are used.

Our company uses only the genuine spare parts and recommended lubricating oils and coolants during maintenance. Thus you ensure the long-term life of the generating set for many years after its purchase.

3. Customer priority. Annual service and maintenance contract customers gain high priority in the event of a failure or when calling on the 24 x 7 emergency line.

In the unlikely event of a failure your call is given high priority and response time is between 2 to 24 hours.We offer technical support on a 24-hour 365-day basis. In other words out office hours need not concern you anymore.

4. To ensure on going training for your staff.

During the scheduled visits our technicians will instruct not only existing but also new employees in the correct operation and function of the unit and on daily maintenance checks.

5. In a world where there is a strong trend towards the protection of the environment, we already cover your needs.

We are the first company in our sector in Greece to become ISO 14001 certified.

This environmental management standard gives your company the certainty that maintenance of its machinery has no detrimental repercussions on the environment. It also assures waste handling procedures of toxic waste such as lubricating oils, batteries etc. not only comply with the current legislation but also with that of the future.


Does the annual service and maintenance contract cost a lot?

The answer, depending on the size of the generating set, will be a rather pleasant surprise.

The pricing of the contracts has been calculated to favour the purchaser of the service agreement.

If you wish to receive a quotation for an Annual Service and Maintenance Contract, please click on this button.
 
Copyright © Α. Τζώρτζη AEBE